Monday, July 27, 2009

PURPLE REIGN

I just knew that her designer
had to have an inspiration for thePURPLE COLOR,

THE TENTACLES,

THE SHORT HAIR,

and yes,

THAT CUTE FACIAL MOLE...


3 Comments:

Anonymous Anonymous said...

galing nun designer .. kuhang-kuha!!! hahahaha

July 27, 2009 at 7:34 PM  
Blogger NOYPETES said...

MeThinks kayong mga intelektuwal ng Pilipinas ay tumulong gumising sa mga mamamayang Pilipino na mababa ang ka-alaman sa batas, sariling karapatan, konstitusyon ng bayan at iba pang ka-alaman na siyang magbibigay aral sa kanila ng tamang pag pili ng mga taong dapat maglingkod sa bayan. Ang aral na binibigay
sa pamamagitan ng siraang puri at alimang mentality ay di nakakatulong sa tamang pag-isip ng sambayanan sa paraan ng botohan. personalan at sabi-sabi na na-uuwi sa galit at emosyonal na ugali sa panahon ng botohan. Turuan natin ang bayan kung paano ma-intindihan ang tungkulin ng bawat mamamayan sa pag pili ng kanilang mga pinuno at kung ano ang kanilang tungkulin na mapatupad ang hangad na mapabuti ang lagay ng bayan. Buksan natin ang isip ng bayan sa tamang ka-isipan sa pag pili ng taong na may higit na ka-alaman sa kabutihan at ka-unlaran ng lahat. Salamat po!

July 28, 2009 at 1:06 AM  
Anonymous Filipina Beauty said...

I was laughing while looking at the photos. Im impressed of it. thanks for sharing

April 13, 2011 at 11:20 PM  

Post a Comment

<< Home

Manila Boy's readers are from:
Visitor Map
Create your own visitor map!