Tuesday, July 21, 2009

SO DAMN PROUD TO BE...


THIS WILL BE MY NEXT TATTOO!!!

From FILIPINO @ Facebook :

Anyone may use this logo in their website for personal use.
However do not modify the logo except when resizing.

The logo should be clickable with a link
(www.facebook.com/filipino.kami)
so when someone clicks on the logo,
they can are brought to the Facebook page.

Commercial, business or non-profit use,
or if used as the *main logo* in another Facebook Page,
Group or any other similar social networking, forum or group,
is strictly prohibited except when expressly permitted
in writing by FILIPINO Facebook Admin/Owner.

THIS LOGO IS COPYRIGHTED.
© Copyright 2009,
Filipino | Facebook.
All rights reserved.

4 Comments:

Blogger NOYPETES said...

Sfanky,

Vaket ang ispeling ng "PILIPINO" ay naging "FILIPINO"? Wala namang titik na "F" sa alpabeto ng ating sariling wika? Tanong lang ito at wala ng iba pang ibig sabihin.

July 21, 2009 at 11:30 PM  
Blogger spanx said...

Noyfetes,


siguro dahil Facebook grouf
ito at hindi Pacebook?

July 21, 2009 at 11:32 PM  
Blogger NOYPETES said...

Kita mo! Di ba ganyan tayong mga Pilipino, walang singaw ang pag bigkas ng mga salitang tulad ng Pacebook at di Ffffacevook! O sige falitan na rin natin ang ispeling ng Fangvansang Awit at tawagin natin itong "Lufang Hinirang"! dafat fag-usafan ito sa Vatasang Fangvansa fara mavura na rin ang tunay na salitang finoy at ibalik na rin si Don fefe at ang mga kinastila niyang pag-uugali at pag-tikom muli sa tunay na salitang Pilipino...Mavuhay ang samvayanang meron fa ring kaunting kavurgisan!

July 22, 2009 at 11:49 PM  
Blogger mabel said...

Hindi gumagana ung link..
Page not found daw =<

July 24, 2009 at 5:50 PM  

Post a Comment

<< Home

Manila Boy's readers are from:
Visitor Map
Create your own visitor map!