Monday, July 27, 2009

She Really Wants Your VOTE...


Senator and Presidential Wannabe
LOREN LEGARDA
shows off some flesh and all
her Cougar Charms for today's SONA.


Not to be outdone,
Miriam Defensor-Santiago,
quite literally,

fleshes out the rest of this picture.3 Comments:

Blogger MaX said...

I Wonder if FAD would publish such screenie... Darn... T_T

July 27, 2009 at 7:07 PM  
Blogger NOYPETES said...

O di dahil mapuputi ang likod nila at maporma ay tatangkilikin na natin ang katauhan nila bilang magaling na mamba-batas ng bayan!

Puro ba sila salita at panay ang palabas sa "media"? o kaya mga kontra-pelo lang sa batasan pero ningas kugon lang pala!

Bantayan niyo rin ang mga politikong mahilig makipagtagisan ng talino sa batasan pero pang pampa-pogi points lang pala at wala namang dulot na maganda ang tagisan nila kundi galit-sa isa't-isa, personalan sa batasan na siyang nagiging balakid sa pag-pa usad ng mga batas na dapat bigyang pansin para mapa-unlad ang lagay ng bayan.

July 28, 2009 at 1:20 AM  
Anonymous Rj said...

showing off some skin right there hehehe i wonder if she is our president and dressing like that.

July 30, 2009 at 12:25 PM  

Post a Comment

<< Home

Manila Boy's readers are from:
Visitor Map
Create your own visitor map!