Tuesday, September 29, 2009

"State of the Nation Address": July 27, 2009... STATE of CALAMITY is more like it, exactly TWO MONTHS LATER
"As a country in the path of typhoons,

we must be as prepared as the latest technology permits
to anticipate natural calamities when that is possible;
to extend immediate and effective relief when it is not.


We have worked on flood control infrastructure...

this will help relieve hundreds of hectares
in this old city of its age-old woe."6 Comments:

Anonymous Anonymous said...

lahat na lang puro kasalanan ni gma, gma dito, gma doon, tumulong ka na lang kesa sa magdada. sa panahon na ito, hindi tulad ng ugali mo ang kailangan

September 30, 2009 at 2:53 PM  
Blogger peachybrets said...

Please post this on your Facebook site. This is worth reposting. Kailangan tayong mapaalalahanan palagi ng lahat ng kasinungalingan na lumabas sa BUNGANGA NI GMA.

September 30, 2009 at 3:00 PM  
Blogger spanx said...

@ anonymous,

eh pangalan mo, di mo kayang
sabihin, dami mo pang hirit?

palitan mo yang ugali mong
duwag at huwag ka magsalita
tungkol sa di mo nalalaman.

September 30, 2009 at 3:03 PM  
Anonymous Lava Bien said...

Fuck GMA, part of the problem is our gov't officials. Kung di nila ninanakaw ang kaban ng bayan, maaayos ang drainage system natin, may pondo sana ang mga rescue opearations at tamang training , eh flood prone area tayo di ba. Gising mga kabayan, manalangin tayo regardless of your religion. Tribulation coul dbe a good thing, it should wake us up, no fame or money could save us. Let's help each other with showbiz or politics.

September 30, 2009 at 3:18 PM  
Anonymous Lava Bien said...

correction*** without showbiz or politics

September 30, 2009 at 3:19 PM  
Anonymous Anonymous said...

eh ikaw alam mo ang lahat ng bagay? alam mo lang sisihin kay gma ang lahat ng problema ng mundo. ang yabang mo.

October 5, 2009 at 4:59 PM  

Post a Comment

<< Home

Manila Boy's readers are from:
Visitor Map
Create your own visitor map!