Sunday, September 20, 2009

DOG LOVERS, please take note:
"Ang Sosyal at Mamahalin na BREED,
kahit na may complete papers at LINEAGE,
paligiran at ibahay mo kasama ng mga TUTA
na walang ginawa kung hindi sumunod sa BITCH,

tatahol din na parang ulol at kakagatin di kayo....

ARF! ARF!"A Public Service

from

2 Comments:

Anonymous Anonymous said...

ok. got the point! :-)

September 20, 2009 at 6:39 PM  
Anonymous Anonymous said...

absolutely true!

September 20, 2009 at 8:38 PM  

Post a Comment

<< Home

Manila Boy's readers are from:
Visitor Map
Create your own visitor map!