Tuesday, November 10, 2009

How and Why the DINOSAURS became Extinct:

1 Comments:

Anonymous Anonymous said...

Parang Pilipinas! Dahil sa bulok na pamamalakad ng pamahalaan, napag-iwanan na ng mga kalapit bayan niya! Gising na mamamayang Pilipino! Na-lalapit na ang botohan at pagkakataon na baguhin ang mga bulok na puno ng bayan, mag-isip at bigyan ng panahon ang pinaka mahalagang pagkakataon na bigay sa mamamayan....I-HALAL ANG DAPAT AT TAMANG PUNO NG BAYAN!!!!

November 11, 2009 at 12:22 AM  

Post a Comment

<< Home

Manila Boy's readers are from:
Visitor Map
Create your own visitor map!