Monday, June 21, 2010

SUNDAY STORY

While hearing mass last week,
I was so woozy from all the antibiotics and antihistamines
I took for my cough and colds, that i said "Peace be with you" to...


And that's not the worst part...the family in the pew behind me saw the whole thing.

2 Comments:

Blogger mahimahi said...

i know this is an old post of yours pero nung nabasa ko siya tawa ako ng tawa, and everytime ibabalik ko ung homepage mo at nakikita ko siya natatawa na naman ako! this made my day at the office spanky!! feel ko lagi ko tong babasahin para lang matawa ako... :D

mai

July 13, 2010 at 4:17 PM  
Blogger spanx said...

hi mai!

maraming salamat,
bookmark mo na sana
at huwag ka sanang magsawa
kakatawa sa kuwentong bentilador : )

July 13, 2010 at 5:12 PM  

Post a Comment

<< Home

Manila Boy's readers are from:
Visitor Map
Create your own visitor map!