Tuesday, May 19, 2009

BONG vs. BALDWIN and BOY BASTOS : It's a Smackdown!!!

Classic Action Star Dialogue
from The Senator who would be Vice President
 in 2010:"Subukan niyang pumunta dito sa Pilipinas 
nang maghalo ang balat sa tinalupan!!!"
"Maniac! Predator! Pervert of the highest kind!
“Buwang itong doktor na ito. Baliw!!!” "At bakit ba di kayo magsuot ng T-shirt pareho?
Bastos talaga kayong dalawa, mga... *&#(@*?>!!!"

2 Comments:

Blogger ...crickette... said...

spanky, lafftrip!!!
oo nga kasi! how come they're both naked???

May 20, 2009 at 9:34 PM  
Blogger Toni said...

Aren't there more important topics to discuss in the Senate? Sigh.

May 21, 2009 at 4:11 PM  

Post a Comment

<< Home

Manila Boy's readers are from:
Visitor Map
Create your own visitor map!